Zopiklon överdos

Vad händer om du tar en zopiklon överdos?

Att överdosera zopiklon, eller andra bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande substanser, kan leda till hämningar i centrala nervsystemet. Du blir snabbt dåsigare och dåsigare. Resultatet kan vara allt från överdriven dåsighet vid lindriga överdoseringar till koma i allvarliga fall. Får du i dig en överdos av Zopiklon så brukar det i allmänhet leda till att du får symtom (fast kraftigare) som liknar Zopiklon biverkningar.

Andra normala kännetecken på att du överdoserat zopiklon är symptomen är yrsel, bristande energi och ork samt koordinationssvårigheter och problem med samordningen av dina muskler.

Symptom vid en Zopiklon överdos

  • Trötthet, dåsighet, nedsatt vakenhet
  • Förvirring,
  • Letargi/Sjukligt sömntillstånd
  • Medvetslöshet (hos åldringar ibland mycket långvarig) som kan föregås eller följas av upprördhet och hallucinationer.
  • Nedsatt andningsförmåga, s.k. andningsdepression (förekommer främst om zopiklon tagits tillsammans med alkohol eller andra läkemedel mot depression som påverkar centrala nervsystemet)
  • Koordinationsproblem, muskelsvaghet
  • Kraftiga förändringar av blodtryck och minskad hjärtfrekvens (hypotension, sinustakykardi eller bradykardi)

Att överdosera zopiklon tillsammans med annan medicin eller andra substanser som har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan innebära fara för ditt liv. Samma sak om du överdoserar zopiklon i samband med stora alkoholintag.

Kontakta läkare omgående

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omgående läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Se till att ha sällskap när du uppsöker sjukvård. Ta förpackningen och återstående tabletter med dig för bästa förutsättningarna efter en Zopiklon överdos.