Kontakt

Om zopiklon.se

Välkommen till zopiklon.se, denna webbplats är till för dig som söker efter information rörande läkemedel med den aktiva läkemedelssubstansen zopiklon t.ex. Imovane. Denna webbplats skall utgöra en oberoende källa för information kring dig som är intresserad av olika aspekter av detta läkemedel. Webbplatsen är privatägd. Vi sammanställer information från olika källor, såväl Svenska som utländska. Dessa kan till exempel vara Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF) Fass-verksamheten, 1177 Vårdguiden, Drugs.com, Mayo Clinic och specifika läkemedelsföretag. Läsarna egna erfarenheter och berättelse finns också att läsa om på denna webbplats.

Om lämnad information

All information som vi publicerar här skall naturligtvis i absolut möjligaste mån vara korrekt. OBSERVERA DOCK att du alltid ska kolla med din eller dina läkare innan du några som helst beslut angående detta läkemedel, läkemedel med zopiklon skall alltid administreras med under en läkares översyn. Felaktig användning av dessa läkemedel kan leda till allvarliga biverkningar.

OBS! Information vi som publicerar här kan och ska aldrig ersätta ordinering och instruktioner från dina eller dina läkare. Information som vi publicerar här är av översiktlig och sammanställande karaktär från flera olika källor (se nedan), informationen ska inte uppfattas som någon form av medicinsk rådgivning. För professionell rådgivning och vård, och om du har hälsoproblem eller är sjuk, uppsök alltid en läkare.

Var kommer informationen ifrån?

Syftet med denna webbplats är att sammanställa och på ett lättbegripligt sätt presentera svårbegriplig information, från olika källor, för en vanlig lekman.  Information är inhämtad från ett antal olika källor, i huvudsak andra svenska och utländska databaser om läkemedel. Dessa kan till exempel utgöra information publicerad av läkemedelsföretagen själva (till exempel Meda), information från FASS, information publicerad på läkemedelsverket (även utländska dito), läkemedelsanvändares egna berättelser från olika forum (till exempel forum på denna webbplats), information från olika bipacksedlar, information publicerad på Drugs.com och av Mayo Clinic.

Kontakt

Har du specifika frågor om ditt läkemedel med zopiklon ska du i första hand ta kontakt med tillverkaren eller försäljaren (apoteket/din läkare).

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill dela med dig av något som kan vara av värde att publicera här.

E-post: info@zopiklon.se

Vänligen

Webbansvarig – www.zopiklon.se

OBS! Misstänker du att du drabbats av biverkningar av ditt läkemedel med zopiklon kan du rapportera direkt till Läkemedelsverket i Uppsalar:

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala
+46(0)18-17 46 00