Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum tillhandahĂ„lls av ett ungt, svenskt lĂ€kemedelsföretag – Pilum Pharma, som licensierar receptbelagda lĂ€kemedel och tillhandahĂ„ller dessa i Skandinavien.

Zopiklon Pilum Àr ett snabbverkande sömnmedel, som ger effekt inom 30 minuter och anvÀnds för att behandla olika former av sömnbesvÀr. Framförallt förskrivs vid insomningsproblem eller om du ofta vaknar under natten alt. Mycket vaknar mycket tidigt pÄ morgonen. Denna typ av insomningstabletter pÄverkar de centra i hjÀrnan som gör att vi kan sova och hjÀlper dig dÀrmed till en bÀttre sömn.

Zopiklon Pilum ska endast anvÀndas vid tillfÀlliga och kortvariga sömnbesvÀr samt under avgrÀnsad tid vid kroniska sömnbesvÀr.

Har du ordinerats Zopiklon Pilum och vill veta mer om lÀkemedlet? LÀs mer hÀr!

 • Innan du börjar med Zopiklon Pilum
 • Biverkningar
 • Andra effekter av Zopiklon Pilum
 • Toleransutveckling, beroende och utsĂ€ttningssymptom
 • KörförmĂ„ga och anvĂ€ndning av maskiner kan pĂ„verkas
 • Graviditet och amning
 • Zopiklon Pilum och andra lĂ€kemedel
 • SĂ„ hĂ€r anvĂ€nder du Zopiklon Pilum
 • Överdos av Zopiklon Pilum
 • Sömnlöshet efter avslutad behandling
 • Förvaring av Zopiklon Pilum
 • InnehĂ„llsdeklaration

Innan du börjar med Zopiklon Pilum

AnvÀnd inte Zopiklon Pilum om du:

 • Ă€r överkĂ€nslig mot den aktiva substansen zopiklon eller mot nĂ„got av övriga innehĂ„llsĂ€mnen
 • har en allvarlig leversjukdom eller muskelsjukdomen myastenia gravis
 • har allvarligt nedsatt andningsfunktion
 • lider av sömnapnĂ©/andningsstillestĂ„nd under sömnen.

 

RÄdgör med din lÀkare innan du pÄbörjar behandlingen om du:

 • har nedsatt leverfunktion eller nedsatt andningsfunktion
 • Ă€r Ă€ldre
 • tidigare har varit beroende av droger eller alkohol
 • Ă€r laktosintolerant
 • Ă€r gravid eller ammar dĂ„

Biverkningar av Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum kan som alla lÀkemedel orsaka biverkningar, men det Àr inte alla anvÀndare som drabbas av dem.

De vanligaste biverkningarna (drabbar fler Àn 1 av 100 anvÀndare) Àr;

 • ÖvergĂ„ende muntorrhet och bitter smak i munnen. Detta ökar risken för karies och hĂ„l i tĂ€nderna, varför du bör borstar tĂ€nderna noga tvĂ„ gĂ„nger per dag med fluortandkrĂ€m.
 • DĂ„sighet (beroende av dosens storlek)

Mindre vanliga biverkningar (drabbar fÀrre Àn 1 av 100 anvÀndare) Àr;

 • HuvudvĂ€rk
 • FörĂ€ndrat drömmönster
 • IllamĂ„ende
 • Oro
 • Yrsel

SÀllsynta biverkningar (drabbar fÀrre Àn 1 av 1000 anvÀndare) kan vara;

 • Irritation, upprördhet
 • Aggressivitet, raserianfall
 • Förvirring, koncentrationssvĂ„righeter
 • Minnesluckor
 • Hallucinationer, Ă„ngest
 • Hudutslag, klĂ„da, nĂ€sselfeber
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • PĂ„verkan pĂ„ leverenzymer

Om du upplever biverkningar, och framförallt om nÄgra biverkningar blir vÀrre, eller om du upptÀcker nÄgot som inte nÀmnts hÀr men som du tror Àr en biverkan, ska du kontakta lÀkare eller apotekspersonal.

Andra effekter av Zopiklon Pilum

NÀr du anvÀnder Zopiklon Pilum kan du ocksÄ drabbas av effekter som nedsatt korttidsminne, ovÀntade psykiska reaktioner och sömngÄng.

Nedsatt korttidsminne

Zopiklon Pilum kan leda till att du upplever ett nedsatt korttidsminne. Om det intrÀffar, sÄ upplever du det vanligen nÄgra timmar efter att du tagit lÀkemedlet. Om du kan sova ostört i 7-8 timmar efter intag av dina tabletter, sÄ minskar du risken för detta.

Psykiska reaktioner

Vid anvÀndning av lÀkemedel som Zopiklon Pilum kan följande reaktioner intrÀffa:

 • rastlöshet
 • upprördhet
 • irritabilitet
 • aggressivitet
 • vanförestĂ€llningar (illusioner)
 • raserianfall
 • mardrömmar
 • se, höra eller kĂ€nna saker som inte Ă€r verkliga (hallucinationer)
 • allvarligt psykiskt tillstĂ„nd med personlighetsförĂ€ndring och förlorad verklighetskontakt (psykos)
 • opassande beteende
 • övriga beteendestörningar

Äldre patienter har en större risk för psykiska reaktioner och upplever du att nĂ„got av symptomen ovan ska du kontakta din lĂ€kare för rĂ„d och ev. sluta ta Zopiklon Pilum.

SömngÄng

AnvÀndning av Zopiklon Pilum kan leda till att du gör saker utan att minnas det. Det kan t.ex. handla om sömngÄng och andra liknande beteenden som att köra bil, laga och Àta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas hÀndelsen efterÄt. Denna effekt har rapporterats för patienter som inte varit tillrÀckligt vakna och tagit zopiklon.

Risken för att drabbas ökar om:

 • alkohol eller vissa andra lĂ€kemedel (t ex narkotiska, smĂ€rtstillande, antipsykotiska, Ă„ngestdĂ€mpande/lugnande lĂ€kemedel eller sömnmedel) anvĂ€nds samtidigt som du behandlas med dessa insomningstabletter
 • om Zopiklon Pilum tas i högre doser Ă€n rekommenderat

Om du upplever nÄgot av symtomen ovan ska du kontakta din lÀkare omedelbart. Din lÀkare kan dÄ besluta att avbryta behandlingen med Zopiklon Pilum.

KörförmÄga och anvÀndning av maskiner kan pÄverkas

NÀr du behandlas med Zopiklon Pilum kan din reaktionsförmÄga försÀmras. Det kan pÄverka din förmÄga att köra bil och ocksÄ pÄverka dig vid andra tillfÀllen dÄ det krÀvs en skÀrpt uppmÀrksamhet, t ex vid precisionsarbete eller anvÀndning av maskiner.

Ansvaret för att bedöma om ditt allmÀntillstÄnd tillÄter att du framför ett motorfordon eller utför ett arbete som krÀver skÀrpt vaksamhet Àr ditt eget. Diskutera med din lÀkare eller om du kÀnner dig osÀker.

Vill du ha ytterligare djupare information om biverkningar av den verksamma substansen zopiklon hittar du det hÀr, zopiklon och biverkningar.

Graviditet och amning

Vid graviditet kan det finnas en risk fostret pÄverkas av behandlingen. LikasÄ passerar Zopiklon Pilum över till barnet med modersmjölken. RÄdgör dÀrför alltid med din lÀkare innan du börjar anvÀnda denna typ av insomningstabletter under graviditet eller amning.

Toleransutveckling, beroende och utsÀttningssymptom

Efter upprepad dosering med Zopiklon Pilum under ett antal veckor kan effekten minska, en s.k. toleransutveckling. RÄdgör med din lÀkare om du upplever att verkan av dina tabletter avtar.

AnvÀnder du Zopiklon Pilum lÀngre Àn föreskriven tid, eller i större doser Àn ordinerat, kan det leda till sÄ vÀl fysiskt och psykiskt beroende. Risk för beroende Àr ocksÄ högre om du missbrukar eller har missbrukat alkohol eller lÀkemedel och/eller har en uttalad psykiatrisk diagnos eller personlighetsstörning.

Har du utvecklat ett fysiskt beroende av Zopiklon Pilum kan ett plötsligt avbrott i medicineringen leda till s.k. utsÀttningssymtom. Det kan t.ex. röra sig om huvudvÀrk, muskelsmÀrtor, extrem Ängest, spÀnning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

AnvÀndning av andra lÀkemedel

Din behandling med Zopiklon Pilum kan pÄverka och pÄverkas av andra lÀkemedel. kan BerÀtta dÀrför för din lÀkare om du tar eller nyligen har tagit andra lÀkemedel, Àven receptfria sÄdana och naturlÀkemedel.

Det Àr extra viktigt att din lÀkare fÄr kÀnnedom om att du redan behandlas med lÀkemedel/medel:

 • mot depression, Ă„ngest och demens (psykofarmaka)
 • mot bakterie- och svampinfektioner som innehĂ„ller erytromycin, itrakonazol och rifampicin
 • som anvĂ€nds för behandling av epilepsi och som innehĂ„ller fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin
 • som anvĂ€nds vid behandling av HIV-infektioner
 • naturlĂ€kemedel som innehĂ„ller Johannesört

SÄ hÀr anvÀnder du Zopiklon Pilum

Den aktuella dosen av Zopiklon Pilum och behandlingstiden ska bestÀmmas av din lÀkare, som anpassar den individuellt för dig. AnvÀnd alltid detta lÀkemedel enligt lÀkarens anvisningar. RÄdfrÄga din lÀkare, eller personalen pÄ apoteket, om du Àr osÀker.

Din behandlingstid bör vara sÄ kort som möjligt och trappas ut gradvis nÀr det Àr dags att sluta med medicinen.

Dosering

Vanlig dos för vuxna: En tablett vid sÀnggÄendet.

För att fÄ en snabb effekt bör du tabletten i sittande i upprÀtt stÀllning tillsammans med 1/2 glas vatten. DÄ tabletterna normalt verkar inom en halvtimme Àr det viktigt att du tar dem i snar anslutning till sÀnggÄendet eller först nÀr du inte kunnat somna pÄ naturlig vÀg.

Undvik samtidig anvÀndning av alkohol under behandlingen med Zopiklon Pilum.

Om du har glömt att ta Zopiklon Pilum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Ta inte heller Zopiklon Pilum som har ett utgĂ„nget datum. UtgĂ„ngsdatumet hittar du pĂ„ datum kartongen efter ”Utg.dat” och pĂ„ blistret efter ”EXP”. UtgĂ„ngsdatum Ă€r den sista dagen i angiven mĂ„nad.

Överdos av Zopiklon Pilum

Har du Àtit en för stor mÀngd av Zopiklon Pilum, eller om ett barn fÄtt i sig preparatet av misstag, kontakta omgÄende lÀkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen pÄ telefon 112 för rÄdgivning och bedömning av riskerna.

Sömnlöshet efter avslutad behandling

Efter en behandling med Zopiklon Pilum kan din tillfÀlliga sömnlöshet Äterkomma, ibland i en mer allvarlig form. Andra symptom du kan uppleva efter avslutad behandling kan t.ex. vara humörförÀndringar, Ängest och rastlöshet.

 

Risken för dessa symptom Àr större om du avbryter behandlingen hastigt. Upplever du dessa symptom efter att du avslutat din behandling bör du rÄdgöra med din lÀkare.

Förvaring av Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum ska alltid förvaras;

 • Utom syn- och rĂ€ckhĂ„ll för barn
 • Vid högst 25 °C

Zopiklon Pilum Àr sÄ vÀl ljuskÀnsligt som fuktkÀnsligt, förvara dÀrför alltid medicinen i sin originalförpackning.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushÄllsavfall. Medicin som inte lÀngre anvÀnds ska du lÀmna till apoteket för omhÀndertagande och destruktion för att skydda miljön.

InnehÄllsdeklaration

Zopiklon Pilum Àr en filmdragetablett och finns i tvÄ doseringar; 5 resp. 7,5 mg

 • Zopiklon Pilum, 5 mg
 • Zopiklon Pilum, 7,5 mg

Zopiklon, den verksamma substansen som finns i Zopiklon Pilum, kan Àven vara godkÀnd för att behandla andra sjukdomar som inte nÀmns hÀr. FrÄga alltid lÀkare, apotek eller annan hÀlsovÄrdspersonal om du har ytterligare frÄgor och följ deras instruktion.

Övriga innehĂ„llsĂ€mnen Ă€r:

 • TablettkĂ€rnan: vattenfritt kalciumvĂ€tefosfat, potatisstĂ€rkelse, magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstĂ€rkelseglykolat.
 • Filmdrageringen: hypromellos, titandioxid (E 171), laktosmonohydrat, makrogol, triacetin.

LÀkemedelet innehÄller laktos. Om du inte tÄl vissa sockerarter, bör du kontakta din lÀkare innan du tar Zopiklon Pilum.