Zopiklon Mylan

Zopiklon Mylan Àr ett sömnmedel (hypnotikum) som anvÀnds vid kortvariga, men sÄ svÄra sömnbesvÀr att de blir handikappande eller orsakar utmattning. Preparatet verkar i hjÀrnan och ger upphov till att du kÀnner sömnighet.

En behandlingstid med Zopiklon Mylan bör vara sĂ„ kort som möjligt – och varierar vanligtvis mellan nĂ„gra dagar och upp till tvĂ„ veckor. En behandlingstid bör inte vara lĂ€ngre Ă€n fyra veckor, inklusive utsĂ€ttningsprocessen dĂ„ dosen stegvis minskas.

Substansen zopiklon, som finns i Zopiklon Mylan, kan Àven vara godkÀnd för att behandla andra sjukdomar som inte nÀmns hÀr. FrÄga alltid lÀkare, apotek eller annan hÀlsovÄrdspersonal om du har ytterligare frÄgor och följ deras instruktion.

Har du ordinerats Zopiklon Mylan och vill veta mer om lÀkemedlet? LÀs mer hÀr!

 • Innan du börjar med Zopiklon Mylan
 • Biverkningar
 • Andra effekter av Zopiklon Mylan
 • Toleransutveckling, beroende och utsĂ€ttningssymptom
 • KörförmĂ„ga och anvĂ€ndning av maskiner kan pĂ„verkas
 • Graviditet och amning
 • Zopiklon Mylan och andra lĂ€kemedel
 • SĂ„ hĂ€r anvĂ€nder du Zopiklon Mylan
 • Överdos av Zopiklon Mylan
 • Avsluta behandlingen
 • Förvaring av Zopiklon Mylan
 • InnehĂ„llsdeklaration

Innan du börjar med Zopiklon Mylan

Det Àr inte lÀmpligt att anvÀnda Zopiklon Mylan om du;

 • Ă€r allergisk eller överkĂ€nslig mot substansen zopiklon eller mot nĂ„got annat Ă€mne som ingĂ„r i Zopiklon Mylan
 • lider av nĂ„gon muskelsjukdom som ger upphov till hĂ€ngande ögonlock, dubbelseende, tal- och svĂ€ljsvĂ„righeter eller ibland muskelsvaghet i armar och ben (myastenia gravis)
 • har en allvarlig leversjukdom
 • lider av oregelbunden andning eller sömnapnĂ© nĂ€r du sover
 • Ă€r under 18 Ă„r

Var ytterst försiktig med Zopiklon Mylan om du;

 • Ă€r Ă€ldre eller
 • brukar bli förvirrad
 • har leverproblem
 • har nedsatt andningsfunktion sedan tidigare, dĂ„ Zopiklon Mylan minskar andningsförmĂ„gan
 • har eller har haft depression, Ă„ngest eller psykotisk sjukdom. Dessa tabletter kan göra att symptomen förvĂ€rras eller kommer tillbaka
 • har, eller har haft, alkohol- eller drogmissbruk
 • Ă€r överkĂ€nslig eller intolerant mot vissa sockerarter, t.ex. laktos
 • lider av nĂ„gon ovanlig Ă€rftlig sjukdom som galaktosintolerans, lapp-laktasbrist eller glukos-galaktos malabsorption

Allergisk reaktion

Det Àr viktigt att du slutar ta Zopiklon Mylan och omedelbart pratar med din lÀkare, eller uppsöker nÀrmsta sjukhus, om du skulle uppleva en allvarlig allergisk reaktion med följande symptom:

 • allvarliga andningssvĂ„righeter
 • yrsel (anafylaktisk chock)
 • svullnad av ansikte och svalg (angioödem)
 • allvarliga hudreaktioner

Biverkningar

Zopiklon Mylan kan, som alla lÀkemedel, orsaka biverkningar. Biverkningarna kan ha olika svÄrighetsgrad, dock upplevs inte biverkningarna av alla anvÀndare.

De vanligaste biverkningarna (drabbar fler Àn 1 av 100 anvÀndare) Àr;

 • Muntorrhet
 • Bitter eftersmak
 • DĂ„sighet

Mindre vanliga biverkningar (drabbar fÀrre Àn 1 av 100 anvÀndare) Àr;

 • Ångest
 • Mardrömmar
 • IllamĂ„ende
 • HuvudvĂ€rk
 • Yrsel

SÀllsynta biverkningar (drabbar fÀrre Àn 1 av 1000 anvÀndare) kan vara;

 • Minnesluckor (amnesi)
 • KoncentrationssvĂ„righeter
 • Förvirring
 • Agitation, hĂ€ftig oro och rastlöshet
 • Irritation
 • Aggressivitet
 • Hallucinationer
 • Hudutslag
 • Ökade leverenzymnivĂ„er

Om du upplever biverkningar, och framförallt om nĂ„gra biverkningar blir vĂ€rre – eller om du upptĂ€cker nĂ„gon biverkan som inte nĂ€mns hĂ€r – ska du kontakta lĂ€kare eller apotekspersonal omgĂ„ende.

Toleransutveckling, beroende och utsÀttningssymptom

NÀr du anvÀnder Zopiklon Mylan kan du rÄka ut för tillvÀnjningssymptom. Det har intrÀffat om du efter nÄgra veckor mÀrker att tabletterna inte fungerar lika bra som de gjorde nÀr du pÄbörjade behandlingen. Om du har ett tillvÀjningsproblem med medicinen ska du kontakta din lÀkare, dÄ en justering av ordinerad dos kan behövas.

Som med alla medicin av den hÀr typen, finns en risk för beroende vid anvÀndning av Zopiklon Mylan. Risken att bli beroende Àr större om du tidigare har missbrukat alkohol eller droger och risken ökar med dosen och behandlingstidens lÀngd. Ju större dos och ju lÀngre behandlingstid, desto större risk för beroende.

NÀr det Àr dags att avsluta din behandling med Zopiklon Mylan Àr det viktigt att du trappar ner medicineringen gradvis för att minska effekterna av ev. utsÀttningssymptom.

Efter avslutad behandlingen kan det hÀnda att dina sömnbesvÀr Äterkommer. Du kan ocksÄ uppleva att du fÄr huvudvÀrk, blir nervös, fÄr muskelvÀrk eller upplever spÀnningstillstÄnd, förvirring, rastlöshet och irritation. Detta Àr tecken pÄ utsÀttningssymptom.

KörförmÄga och anvÀndning av maskiner kan pÄverkas

Zopiklon Mylan kan göra att du kÀnner dig dÄsig och Àven orsaka koncentrationssvÄrigheter eller muskelsvaghet. Om du kÀnner dig yr eller dÄsig, eller har synstörningar som en följd av att du Àtit dina tabletter ska du inte kör inte bil eller anvÀnd verktyg eller maskiner under den tid du anvÀnder lÀkemedlet.

Du ansvarar sjÀlv för att bedöma om du Àr i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som krÀver skÀrpt vaksamhet. Diskutera med din lÀkare eller apotekspersonal om du Àr osÀker

En annan faktor som kan pÄverka din förmÄga i de hÀr avseendena Àr effekter och/eller biverkningar av ditt lÀkemedel. Vill du ha ytterligare djupare information om biverkningar av den verksamma substansen zopiklon hittar du det hÀr: zopiklon och biverkningar.

Graviditet och amning

DÄ Zopiklon Mylan inte ska tas under en graviditet Àr det viktigt att du berÀttar för din

lĂ€kare om du Ă€r gravid, eller planerar att bli gravid under behandlingen. Den aktiva substansen kan pĂ„verka fostret. Ät inte heller Zopiklon Mylan under amning, dĂ„ medicinen kan passera över till bröstmjölken.

RÄdgöra med din lÀkare eller diskutera med apotekspersonal innan du tar nÄgon tablett.

AnvÀndning av andra lÀkemedel tillsammans med Zopiklon Mylan

Eftersom Zopiklon Mylan i kombination med andra lÀkemedel kan ge oönskade effekter, Àr det viktigt att du berÀttar för din lÀkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra lÀkemedel. Det gÀller Àven receptfria lÀkemedel och Àr extra viktigt gÀllande följande preparat:

 • PsykoslĂ€kemedel och mediciner som anvĂ€nds vid behandling av vissa mentala eller kĂ€nslomĂ€ssiga tillstĂ„nd
 • Andra sömnmedel (sedativa)
 • Antidepressiva lĂ€kemedel
 • Antibiotika som erytromycin och klaritromycin
 • Medel mot svampinfektioner som itrakonazol och ketokonazol
 • Medel för behandling av HIV-infektioner
 • Medel som ökar leverfunktionen, sĂ„som rifampicin, fenobarbital, fenytoin och Johannesört (frĂ„ga din lĂ€kare vilka lĂ€kemedel som har den hĂ€r effekten)
 • Medel för behandling av epilepsi som karbamazepin

SÄ hÀr anvÀnder du Zopiklon Mylan

Du ska alltid ta dina Zopiklon Mylan i enlighet med de anvisningar du fÄtt av din lÀkare. RÄdfrÄga lÀkare eller apotekspersonal om du Àr osÀker.

Tabletten tas tillsammans med ett glas vÀtska i anslutning till sÀnggÄendet. Du bör ta tabletten i upprÀtt stÀllning, inte nÀr du ligger ner. En normal dos Àr en tablett (5mg eller 7,5 mg) omedelbart före sÀnggÄende. Dosen bör inte överskridas om inte din lÀkare har gett dig rÄdet att göra det.

Zopiklon Mylan med mat och dryck

NÀr du Àter Zopiklon Mylan ska du inte dricka alkohol, eftersom den lugnande effekten av lÀkemedlet kan öka. Effekten kan kvarstÄ nÀstkommande morgon och bl.a. pÄverka din förmÄga att köra bil.

Under behandling med Zopiklon Mylan bör du ocksÄ vara försiktig med grapefruktjuicer, som kan öka effekten av ditt lÀkemedel. Prata med din lÀkare eller apotekspersonal om du vanligtvis dricker grapefruktjuice eller Àter grapefrukt.

Zopiklon Mylan ska inte ges till barn under 18 Ă„r.

Om du har glömt att ta Zopiklon Mylan

Skulle du glömma att ta din dos innan sÀnggÄendet och du kommer pÄ det under natten, sÄ ska du endast ta den glömda dosen om du alltjÀmt har möjlighet att fÄ sova oavbrutet i 7-8 timmar efter det du tagit tabletten.

Om det inte Àr möjligt, sÄ ska du inte ta din nÀsta dos förrÀn i samband med sÀnggÄende nÀsta kvÀll. Du ska inte ta en dubbel dos för att uppvÀga för en glömd tablett.

Överdosering av Zopiklon Mylan

Om du fÄtt i dig för stor mÀngd lÀkemedel ska du genast kontakta lÀkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för en bedömning av risken samt rÄdgivning.

Symptom pÄ överdos kan variera mellan extrem dÄsighet till koma. Symptomen förstÀrks ocksÄ om överdoseringen skett i samband med stora intag av alkohol.

Om du uppsöker sjukvÄrd;

 • se till att ha sĂ€llskap, eftersom du efter en överdos snabbt kan bli dĂ„sigare och dĂ„sigare
 • ta med resterande tabletter och förpackningen till vĂ„rdinrĂ€ttningen

Att avsluta en behandling med Zopiklon Mylan

NÀr det Àr dags att avsluta din behandling med Zopiklon Mylan ska det göras successivt och stegvis. Risken Àr annars att den sömnlöshet Zopiklon Mylan var avsedd att behandla kommer tillbaka med större intensitet (s.k. rebound insomnia). Om du avslutar medicineringen snabbt kan du ocksÄ rÄka ut för andra utsÀttningssymptom som Ängest, rastlöshet och humörsvÀngningar. Dessa symptom försvinner dock med tiden.

Om du har blivit fysiskt beroende av Zopiklon Mylan och avbryter behandlingen plötsligt kan det leda till att du fÄr huvudvÀrk, spÀnningar, muskelvÀrk. Du kan ocksÄ uppleva symptom som förvirring, Ängest, onormalt ökad svettning frÄn hÀnder, fötter, armhÄlor och ljumskar, rastlöshet och irritation, hallucinationer, ökad hjÀrtrytm eller onormal hjÀrtrytm, mardrömmar, personlighetsförÀndringar eller kÀnsla av att omvÀrlden Àr overklig. I vÀldigt sÀllsynta fall har ocksÄ kramper rapporterats. Det Àr dÀrför viktigt att all behandling med Zopiklon Mylan avslutas gradvis.

Förvaring av medicinen

All medicin ska förvaras utom syn- och rÀckhÄll för barn och vid högst 25°C.

Dina tabletter ska anvÀndas före utgÄngsdatumet som anges pÄ kartongen efter Utg.dat. eller pÄ blistret efter EXP. UtgÄngsdatum Àr den sista dagen i angiven mÄnad.

Du ska inte kasta medicinen i avloppet eller bland hushÄllsavfall. Medicin som inte lÀngre anvÀnds ska du lÀmna till apoteket för omhÀndertagande och destruktion för att skydda miljön.

InnehÄllsdeklaration

Zopiklon Mylan Àr en filmdragetablett och finns i tvÄ doseringar;

 • Zopiklon Mylan, 5 mg
 • Zopiklon Mylan, 7,5 mg

Den aktiva substansen Àr zopiklon, ett Àmne som Àven kan vara godkÀnd för att behandla andra sjukdomar som inte nÀmns hÀr. FrÄga alltid lÀkare, apotek eller annan hÀlsovÄrdspersonal om du har ytterligare frÄgor och följ deras instruktion.

Övriga innehĂ„llsĂ€mnen Ă€r;

 • laktos 20,5 mg,
 • kalciumvĂ€tefosfat
 • majsstĂ€rkelse
 • povidon
 • magnesiumstearat
 • hypromellos
 • titandioxid (fĂ€rgĂ€mne E 171)
 • makrogol

Detta lÀkemedel innehÄller laktos. Om du inte tÄl vissa sockerarter, kontakta din lÀkare innan du tar detta tabletter med Zopiklon Mylan.