Zopiclon Stada

Zopiclon Stada är ett läkemedel som används för att behandla patienter med grava sömnproblem.

Det är beroendeframkallande, det vill säga det finns risk att du efter en tids användning av dessa tabletter får svårt att slut.

Den aktiva substansen är zopiklon.

Du kan känna igen tabletterna på dess vita färg och de runda bikonvexa tabletterna (som är filmdragerade). Tabletterna har på ena sidan en brytskåra som du kan använda för att dela dem i två delar. På andra sidan hittar du texten ZOC 7,57,5 står för 7,5 mg vilket är tablettens styrka.

Mer information om Zopiclon Stada kommer längre fram.