Imovane verkningstid

Att använda Imovane och verkningstid.

När du får Imovane på recept har dosen anpassats individuellt för dig och dina förutsättningar. Det är därför viktigt att du alltid använder läkemedlet enligt de ordinationer din läkare har givit dig, eller i enlighet med de råd du har fått från apotekspersonalen. Känner du dig osäker på hur du ska ta medicinen bör du kontakta din läkare eller apoteket.

Den rekommenderade dagsdosen för en vuxen är en 5 mg tablett, eller en 7,5 mg tablett, som ska tas i samband med att du går till sängs.

En rekommenderad dos verkar normalt inom en halvtimme och verkningstiden är cirka 4 timmar.

Halverad dos till äldre

För äldre personer är den rekommenderade dosen en halv 7,5 mg tablett (tabletterna kan delas i två lika stora doser), en halva av en 7,5 mg tablett innehåller cirka 3,75 mg zopiklon. Din läkare kan senare välja att öka dosen till 5 mg eller ända upp till 7,5 mg om det behövs.

För dig som har en nedsatt leverfunktion, har drabbats av nedsatt njurfunktion ellr har andningssvikt (så kallad kronisk respiratorisk insufficiens) är det vanliga, och bästa, att starta med en dos motsvarande 3,75 mg zopiklon (vilken motsvara en halv 7,5 mg Imovane tablett).

Tabletten verkar snabbt – ta den i samband med sänggående

Då Imovane verkar snabbt, vanligen inom cirka 30 minuter, är det såklart viktigt att du tar dina tabletter dem i samband med att du ska gå och lägga dig, eller först när du inte kan somna på naturlig väg.

När du tar dina tabletter med Imovane så är det en fördel om du är säker på att få sova utan att bli störd under natten.

För bästa och snabbaste effekten av Imovane så rekommenderas det att du ska ta dina tabletter när du sitter upp. Svälj ner dina tabletter med cirka ett halvt glas vatten.

När du ska avsluta behandlingen

För att minska risken att du drabbas av abstinenssymptom (när du slutar med dina tabletter) bör du alltid använda Imovane tabletter under en så kort period som möjligt.

När det är dags att avsluta behandlingen bör din läkare ha förklarat för dig hur du gradvis ska minska dosen i slutet av behandlingsperioden, en så kallad nedtrappning. Nedtrappningen motverkar abstinenssymptomen.