Imovane överdos

Vad händer om du drabbas av en Imovane överdos? Hur vet du att du drabbats och vad kan du göra, läs mer på denna sida.

❤️ Personliga Erfarenheter >>

Överdosering av Imovane

En överdosering av Imovane kan ge skiftade reaktioner.

Drabbas du av en mindre eller lindrigare överdosering så kan känna av en överdriven dåsighet. Drabbas du av en större eller allvarligare överdos så kan du i värsta fall drabbas av koma.

Vanliga tecken på en överdosering är förstärkta eller kraftigare Imovane biverkningar.

Andra mer eller mindra vanliga tecken på att du drabbats av en Imovane överdos kan vara att du plötsligt upplever brist på energi, du orkar mindre än normalt. Du kan drabbas av yrsel. I vissa fall kan du också märka av en överdos genom att du får svårt med din koordination, du kan helt enkelt få problem med att styra dina muskler (till exempel dina armar och ben).

Symptom vid en Imovane överdos

  • Du blir onormalt dåsig, känner dig onormalt trött och mindre alert
  • Du hamnar i ett förvirrat tillstånd
  • Du drabbas av ett sjukligt sömntillstånd, så kallad letargi
  • Du kan drabbas av hallucinationer och upprördhet som efterföljs av (i svåra fall av överdos) medvetslöshet. Särskilt hos äldre kan detta medvetslöshet vara under en längre tid.
  • Du får svårt att andar, så kallad andningsdepression (främst om du tagit zopiklon i samband med att du också tagit alkohol). Ibland också om du tagit zopiklon samtidigt med andra läkmedel mot vissa typer av depression.
  • Du kan känna dig onormalt svag och drabbas av muskelsvaghet (och även som en bieffekt av detta koordinationsproblem).
  • Du kan drabbas av minskad hjärtfrekvens och förändringar av ditt blodtryck (medicinskt talar man om tre olika typer: bradykardi, sinustakykardi eller hypotension)

Överdoserar du Imovane tillsammans med (vissa) speciella läkemedel eller andra substanser (till exempel alkohol och vissa droger) kan du drabbas av livshotande effekter av din överdos. Du kan bland annat drabbas av mycket allvarliga andningssvårigheter som i värsta fall kan leda till kvävning.

Dessa farliga effekter uppstår vanligtvis tillsammans med substanser som har en dämpande, hämmande eller lugnande effekt på ditt centrala nervsystemet. Till exempel alkohol.

Du ska kontakta läkare snarast om…

Ditt barn (eller någon annans barn för den delen) har fått i sig tabletter med detta läkemedel.

Du av oförsiktighet eller misstag har fått i dig en alldeles för stor dos av Imovane.

Ta i så fall snarast kontakt med Giftinformationscentralen (ring 112), din läkare eller ditt närmaste sjukhus.

Om du uppsöker sjukvård efter en misstänkt Imovane överdos – ha sällskap med dig och ta förpackning samt de återstående tabletter som du inte har tagit med dig.

Efter att ha läst om Imovane överdos, läs mer om Imovane här.