Innan du tar Imovane

Det här är saker du bör du veta innan du medicineras med Imovane.

Innan du börjar din behandling med Imovane mot dina sömnproblem bör du beakta ett par viktiga saker. För det första bör du och din läkare utreda de bakomliggande orsakerna till dina sömnsvårigheter. För det andra bör andra bakomliggande sjukdomar behandlas först.

Är det aktuellt att du ska behandlas med Imovane ska du alltid tala om för din doktor om du tar andra mediciner, om du lider av andra medicinska besvär samt om du har eller har haft någon allvarlig sjukdom.

Extra viktigt är detta om du känner igen dig i någon av följande situationer:

 • Du lider av nedsatta andningsfunktion (typiskt kroniskt)
 • Du lider av att din leverfunktion är nedsatt
 • Om du lider av allmänt nedsatt tillstånd

Är du äldre är det också viktigt att du berättar det för din läkare. Hos dig stannar nämligen detta läkemedel kvar längre i din kroppen. Detta kan leda till ickeönskvärda effekter.

Med vetskap om ovanstående kan din doktor minska dosen av Imovane. Detta för att minimera din risk att drabbas av biverkningar.

Lika så, har du (eller tidigare haft) problem med dels droger, dels alkohol ska du alltid berätta det. Det gäller också missbruk av olika former av läkemedel.

Du bör meddela din doktor innan medicinering med Imovane om det är så att du inte tål eller är allergisk mot vissa sockerarter.

Var noggrann med dina tänder

När du tar dina tabletter med Imovane kan du drabbas av muntorrhet, något som ökar risken för att du drabbas av karies och hål i dina tänder. När du använder Imovane bör du därför speciellt tänka på din tandhygien och helst borsta tänderna två gånger om dagen med en fluortandkräm.

Du ska inte använda Imovane

Dessa tabletter är inte lämpligt att använda för personer som lider av vissa ärftliga sjukdomar eller har vissa typer av allergier.

Du ska inte använda Imovane om du har något av följande (relativt) sällsynta ärftliga sjukdomar:

 • Du har total laktasbrist
 • Du lider av galaktosintolerans
 • Du lider av glukosgalaktosmalabsorption

Du ska inte heller använda Imovane om du är;

 • Har utvecklat allergi mot zopiklon
 • Har någon utvecklad allergi mot något av innehållsämnen i Imovane
 • Har drabbat av någon typ av allvarlig leversjukdom
 • Om du har drabbas av den ovanliga muskelsjukdomen myastenia gravis
 • Om du lider av andningsuppehåll orsakade av sömnstörningar, sömnapné
 • Har allmänna och allvarliga problem med din andning, t.ex. andningssvikt