Imovane halveringstid

Kort Imovane halveringstid minskar risken för bieffekter.

Imovane har en kort halveringstid, ca 4-6 timmar. Det betyder koncentrationen av den aktiva substansen i kroppen har halverats på den tiden.

En snabb halveringstid innebär också att du upplever mindre bieffekter, som t.ex. dåsighet, dagen efter du tagit medicinen. En kort halveringstid betyder också att du kan ta din medicin med tätare intervaller än en medicin med lång halveringstid.

Grapefruktjuice kan i vissa fall hämma (minska) din nedbrytning av zopiklon i kroppen, vilket kan leda till att koncentrationen av Imovane i blodet ökar.

Effekten av att nedbrytningen i din kropp hämmas är en ökad risk för biverkningar. Det kan också leda till att den avsedda effekten av Imovane ökar i och med att koncentrationen i ditt blod ökar (då din kropp inte hinner bryta ner läkemedlet i normal takt).

Andra mediciner kan påverka halveringstiden och effekten

Behandlingseffekten av Imovane kan påverkas du tar dina tabletter samtidigt som du tar vissa andra läkemedel. Äter du annan medicin under en behandling med Imovane kan din dos behöva justeras. Berätta för din kontakt på sjukhuset eller apoteket om du nyligen har tagit, fortfarande tar eller om du vet om att du kommer att äta även andra typer av läkemedel samtidigt som du tar dina tabletter med Imovane.

Läkemedel som i vissa fall kan ge en kraftigare effekt av Läkemedlet:

 • Medel mot sömnbesvär (så kallade hypnotika)
 • Medel mot vissa psykiska sjukdomar (så kallade neuroleptika och antipsykotika)
 • Läkemedel som används som lugnandemedel (så kallade sedativa)
 • Medel mot ångestsjukdomar (så kallade anxiolytika)
 • Narkotikaklassade som används vid smärta (läkemedel av opioidtyp, typiskt olika former av morfin)
 • Läkemedel mot depression (så kallade antidepressiva)
 • Bedövningsmedel (så kallade anestetika)
 • Allergiläkemedel (så kallade antihistaminer)
 • Medel som används vid epilepsi (så kallade antiepileptika)

Andra mediciner som kan ge en kraftigare effekt av Imovane tabletter och kräva att din dos av Imovane minskas:

 • Läkemedel som innehåller erytromycin eller itrakonazol, samt vissa andra medel som används vid bakterieinfektioner och svampinfektioner.
 • Vissa läkemedel som läkare kan föreskriva vid HIV infektioner

Läkemedel som kan minska effekten av Imovane:

 • Läkemedel som och innehåller fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital (används vid epilepsi)
 • Läkemedel som innehåller rifampicin (används vid tuberkulos)
 • Produkter som innehåller Johannesört till exempel olika former av naturläkemedel (ofta för att behandla ångest och depression)