Imovane biverkningar

Möjliga biverkningar av Imovane

Många läkemedel kan orsaka biverkningar, så också Imovane. Dock behöver inte alla användare uppleva biverkningar av sin medicinering. De biverkningar som har noterats som en följd av behandling med Imovane är;

Vanliga (fler än 1 av 100 användare):

 • Muntorrhet
 • Bitter/metallisk smak i munnen som ofta är övergående
 • Dåsighet, beroende av dosens storlek

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare):

 • Huvudvärk
 • Mardrömmar
 • Illamående
 • Oro
 • Yrsel

Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare):

 • Sömngång
 • Ångest
 • Aggressivitet
 • Opassande beteende som eventuellt är associerat med minnesluckor
 • Förvirring
 • Irritation
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesluckor
 • Hallucinationer
 • Magbesvär (dyspepsi)
 • Hudutslag, klåda, nässelfeber
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Påverkan på leverenzymer

Här kan då få fördjupad information om biverkningar som den verksamma substansen Zopiklon kan ge. (UNDER FRAMTAGNING)

Om du upplever att du får en biverkan pga. medicinering med Imovane ska du tala med din läkare i första hand, apotekspersonal eller sjuksköterska i andra hand. Det gäller också om du upplever andra biverkningar än ovan nämnda, som du förknippar med din behandling. 

Delta i diskussionen

3 kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Tar Imovane 5 mg kl 22 o sover tungt ända till kl 0730 .
  Känner mig trött o dåsig flera timmar på förmiddagen.

 2. Påverkar Imovane talcentrum så man får svårare att hitta ord och namn? Eller kanske minnet överhuvudtaget?