Imovane beroende

Här kan du läsa om toleransutveckling, utsättningssymptom och Imovane beroende.

När du använt Imovane frekvent under ett antal veckor, kan du uppleva att effekten av behandlingen avtar. Det kallas för toleransutveckling. Om du tycker att verkan av Imovane minskar ska du ta kontakt med din läkare.

Om Imovane beroende och uppvisande av abstinenssymtom

När du använder ett läkemedel som till exempel Imovane kan det i vissa fall leda till ett psykiskt eller fysiskt beroende eller ohälsosamt missbruk av medicinen. Höga doser och längre behandlingstider ökar risken för att du ska utveckla ett beroende. Beroenderisken är också betydligt högre hos de patienter som tidigare har missbrukat eller aktivt missbrukar ett eller flera läkemedel eller alkohol.

Har du utvecklat ett fysiskt läkemedelsberoende av Imovane kan ett hastigt påtvingat avbrott i din behandling leda till att du drabbas av abstinenssymptom.

Om utsättningssymptom när du slutar behandlingen

Om du efter att ha behandlats med Imovane en längre tid, plötsligt avbryter din behandling så kan s.k. utsättningssymptom förekomma. Symptomen kan yttra sig som:

  • Du får mardrömmar
  • Du drabbas av sömnlöshet
  • Du drabbas av okontrollerade skakningar
  • Du drabbas av huvudvärk
  • Du kan hamna i ett förvirringstillstånd (delirium)
  • Du drabbas av svettningar
  • Du kan drabbas av hjärtklappning
  • Du kan få hallucinationer
  • Du kan få ökad hjärtrytm

Du kan också uppleva att du känner en ökad oro, irritation eller upprördhet. I mycket sällsynta fall har vissa patienter också råkat ut för kramper.

Vill du veta mer om beroende av zopiklon, den aktiva substansen i Imovane, och effekterna av det läser du här!