Imovane alkohol

Alkohol i kombination med Imovane

Alla användare av Imovane bör undvika att dricka alkohol i samband med behandlingen, då alkoholen kan förstärka medicinens effekt. Den förstärkta effekten kan också kvarstå dagen efter du konsumerat Imovane i kombination med alkohol, vilket i sin tur kan påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner på ett negativt sätt. Risken ökar om Imovane tas i högre doser än den högsta rekommenderade dosen.

Sömngång och minnesförluster

Patienter som tagit zopiklon, som är den aktiva substansen i Imovane, i kombination med alkohol har ibland utfört aktiviteter de inte har något minne av. Rapporterats har bl.a. händelser som att gå i sömnen och aktiviteter som bilkörning, matlagning eller ätande av mat och ringande av telefonsamtal i ett sömnliknande tillstånd. Patienterna har dessutom inte haft något minne av händelserna i efterhand.

Risken för sådana oönskade beteenden ökar om du kombinerar Imovane med alkohol eller vissa andra specifika mediciner (t.ex. narkotikaklassade smärtstillande läkemedel, läkemedel mot psykos, sömnmedel eller ångestdämpande/lugnande medel).

En kombination av Imovane och alkohol eller andra droger kan också ge kraftiga reaktioner med förvirring, våldsamma handlingar och minnesförlust som resultat – och vid stora doser i värsta fall leda till medvetslöshet och dödsfall.

Tidigare missbruk

Om du har/tidigare har haft problem med missbruk av alkohol, droger eller andra läkemedel bör du prata med din läkare om detta innan du börjar ta Imovane, då ett tidigare beroende lättare kan skapa ett beroende också av Imovane.