Imovane

Imovane – ett vanligt och effektivt sömnmedel.

Imovane är ett av de vanligare ordinerade sömnmedlen i Sverige idag. Det är ett snabbverkande insomningsmedel som påverkar hjärnans sömncentrum och som endast bör förskrivas för tillfälliga och kortvarig sömnproblem. I speciella fall kan Imovane också förskrivas vid långvariga sömnbesvär, men då endast under en begränsad tid.

Den verksamma substansen i Imovane är zopiklon – ett bensodiazepinbesläktat preparat som ersatt de tidigare populära bensodiazepinerna och som är den vanligast använda sömnmedelstypen idag.

Fördelen är att de bensodiazepinbesläktade sömnmedlen har en kortare s.k. halveringstid (Imovane har en halveringstid på 4-6 timmar) och försvinner snabbare ur kroppen än de tyngre bensodiazepiner. Du blir mindre trött och dåsig dagen efter jämfört med ett sömnmedel baserat på bensodiazepiner.

OBS! Zopiklon är ett narkotikaklassat läkemedel (under förtecking V), läs mer på lakemedelsverket.

Substansen zopiklon förstärker en naturlig effekt

Den verksamma substansen i Imovane, zopiklon, har en dämpande effekt på centrala nervsystemet och påverkar det s.k. GABA-receptorsystemet. GABA är ett naturligt och kroppseget ämne som har en lugnande och sömngivande effekt. Zopiklon förstärker den effekten. Substansen bidrar därmed till att användaren lättare somnar in och dessutom vaknar färre gånger under natten samt slipper tidiga uppvaknanden på morgonen

Till skillnad från bensodiazepinerna har zopiklon inte några ångestdämpande egenskaper – och brukar därför betraktas som lämpligt för behandling av patienter som inte har ångestrelaterade sömnstörningar. Zopiklon-baserade mediciner ordineras ofta när sömnbesvären t.ex. beror på resor över tidszoner eller vid byte av arbetsskift med stora tidsomställningar.

Snabb verkan

Imovane är ett snabbverkande insomningsmedel. När du tagit tabletten brukar effekten normalt komma inom 30 min, varför det är viktigt att du tar din tablett strax innan du går till sängs.

Har du lagt dig utan att ta Imovane, men känner att du inte kan somna så kan du naturligtvis ta en tablett också efter sänggåendet. Men tänk på att du inte ska ligga ner när du tar din medicin, eftersom det kan påverka medicinens effekt och fördröja insomnandet.

Avstå från grapefrukt och grapefruktjuicer

Grapefrukt och grapefruktjuicer i kombination med Imovane minskar kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet zopiklon. Du bör därför undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice under behandlingen med Imovane, eftersom kombinationen kan leda till att du får en kraftigare effekt av medicinen. Det ökar också risken för biverkningar.

Din läkare bör alltid börja med att utreda de bakomliggande orsakerna till dina sömnproblem. Detta är mycket viktigt då du kan ha drabbats (utan att veta om det) av någon bakomliggande sjukdom som i sin tur orsakar dina sömnbesvär. Den eventuellt bakomliggande sjukdomen måste såklart behandlas först, innan din behandling med Imovane påbörjas.

Imovane är endast avsedda för tillfällig behandling, då substansen zopiklon lätt kan bidra till ett läkemedelsberoende vid längre regelbunden användning.

Läs mer om:

Slutningen, innan du börjar att ta dina tabletter så är det ett par saker som kan vara bra att veta. Läs mer här: Innan du tar Imovane.