Funktion

Somna snabbare med Zopiklon.

Zopiklon är en snabbverkande insomningstablett, som framförallt rekommenderas för tillfälliga och kortvarig sömnproblem. I undantagsfall och under begränsad tid kan Zopiklon ordineras även vid långvariga sömnbesvär.

Det verksamma ämnet är Zopiklon. Det klassas som ett bensodiazepinbesläktat sömnmedel – vilka idag är de vanligast använda sömnmedelstyperna. De har till stor del kommit att ersätta bensodiazepinerna, då de bensodiazepinbesläktat sömnmedlen försvinner snabbare ur kroppen än sina föregångare. Användning av dessa bensodiazepinbesläktade sömnmedel betyder också att du oftast inte blir lika trött och dåsig dagen efter, som vid användande av de tyngre bensodiazepinerna.

Naturlig påverkan på GABA-systemet

Zopiklon verkar dämpande på det centrala nervsystemet, då det påverkar det s.k. GABA-receptorsystemet. GABA är ett för kroppen och hjärnan naturligt ämne, som bl.a. har en lugnande och sömngivande effekt. Den verksamma substansen Zopiklon förstärker GABA:s sömngivande effekter och bidrar därmed till att användaren lättare kan somna in, han eller hon vaknar färre gånger under natten och slipper tidiga uppvaknanden på morgonen

Till skillnad från bensodiazepinerna saknar Zopiklon ångestdämpande egenskaper. Just därför brukar Zopiklon anses vara lämpligt för behandling av patienter som inte har ångestrelaterade sömnstörningar. Det ordineras ofta när sömnbesvären t.ex. beror på resor över tidszoner eller vid byte av arbetsskift med stora tidsomställningar.

Snabb effekt

När du tar Zopiklon kommer effekten snabbt, vanligen inom 30 minuter – preparatet ska därför tas strax innan du går till sängs. Du kan också ta den om du redan lagt dig, men inte kan somna. Dock bör du inte ligga mer när du tar tabletten, då det påverka effekten vid insomnandet.

Undvik grapefrukt

När du äter Zopiklon bör du undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice, eftersom grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få en kraftigare effekt av medicinen, vilket ökar risken för att du får biverkningar.

Sömnmedel är endast avsedda för tillfällig behandling, då Zopiklon lätt kan bidra till ett läkemedelsberoende efter någon månads regelbunden användning.