Zopiklon beroende

En beroendeframkallande substans, här läser du mer om zopiklon beroende.

Substansen zopiklon är så beroendeframkallande och vanebildande att den är narkotikaklassad i Sverige. Redan efter några veckors användande kan du ha utvecklat ett beroende av och en tolerans mot preparatet. En varningssignal är om du känner ett behov av större dos än tidigare för att uppnå samma effekt. Att överdosera zopiklon kan dock innebära att du utsätter dig för en allvarlig risk.

Vad innebär det att vara beroende av sömngivande medel?

Insikten om att du är beroende av din medicin kommer antingen smygande eller som ett plötsligt uppvaknande; du inte kan leva utan dina tabletter. Det är lätt att tänka att du inte är som andra, att du är en sämre människa. Det är tankarankar som ofta leder till skamkänslor och försök att dölja beroendet, vilket i sin tur kan leda till ångest.

Så småningom kan också andra symtom uppträda. Du får fobier och minnesstörningar, känner dig ständig trött och passiv, upplever osäkerhet om vem du är och så vidare. Det blir ett psykiskt handikapp och kan också leda till ett socialt handikapp. Du drar dig undan vänner och bekanta, så att de inte ska upptäcka att du har ett tablettberoende.

Du kan också uppleva fysiska symptom av olika svårighetsgrad, t.ex. muskelkramper, synstörningar, ryggvärk, skakningar, magbesvär m.m. Allt detta kan komma oberoende av dosens storlek.

Att avsluta medicineringen vid ett beroende och försöka vara utan tabletterna kan vara svårt. Ibland medför det också att du får en s.k. rekyl- eller reboundeffekt med värre sömnsvårigheter och ångest under en period.

Vill du veta mer om beroende, abstinens och att avsluta en medicinering? Läs här!

 • Olika typer av beroende (se nedan)
 • Risker vid beroende (se nedan)
 • Abstinens (se nedan)
 • Råd till dig som vill sluta (se nedan)

Olika typer av zopiklon beroende

Det finns flera typer av beroende, dels terapeutiskt beroende och dels högdosberoende – ett beroende som ofta utvecklas i ”njutningssyfte”. Ett terapeutiskt beroende av någonting, betyder att du tar din ordinerade dos, men inte klarar dina olika vardagliga göromål och aktiviteter utan den ordinerade dosen. Har du ett terapeutiskt beroende är det inte ovanligt att du kontaktar din läkare ofta och du förnyar ditt recept regelbundet. Människor som lider av ett terapeutiskt beroende av bensodiazepin-preparat som zopiklon, lider ofta av panikångest och stora sömnsvårigheter.

Högdosberoende användare behöver större och större doser, för att känna någon effekt av preparatet. Den här ”grupp” intar ofta mycket alkohol tillsammans med bensodiazepinpreparaten, och är vanligen mycket depressiva med kraftiga personlighetsstörningar. Upp till 90 % av världens missbrukare tar även bensodiazepiner tillsammans med andra droger, trots att det kan ge akuta och dödliga förgiftningar.

Risker vid beroende

Personer som är beroende av preparatet eller som överdoserar det, kan ofta utföra impulshandlingar, t ex snatteri, våldsbrott eller andra lagöverträdelser. Risken för ”paradoxala” reaktioner är störst för unga respektive äldre användare, men kan förekomma i alla åldersgrupper. Flera oprovocerade våldsbrott kan helt eller delvis tillskrivas paradoxala reaktioner som en följd av missbruk, och inte sällan i samband med ett kombinationsbruk av medicinerna och alkohol eller andra droger.

ABSTINENS

Om du använt zopiklon under en längre period och möjligen också utvecklat ett beroende, är det inte ovanligt att du upplever abstinens när du slutar att medicinera med zopiklon. Det är en vanlig, men inte alltid så känd, logisk följd av en lång medicinering eller ett beroende.

Abstinensen kan ge så väl fysiska som psykiska symptom. Känner du inte till att du kan få abstinens, är det mycket lätt att tolka det som ett symptom på en sjukdom som bryter ut då i samband med att du slutar med dina tabletter.

Abstinensen efter zopiklon kan ofta vara mer långdragen än för andra preparat som ger abstinens. Har du drabbats kan du räkna med att abstinensen kan pågå i flera månader, snarare än dagar. Dock är den inte lika svår hela tiden, utan går ofta i vågor med lättare och tyngre perioder.

Abstinens även utan dosminskning = Toleransabstinens

Du som äter medicin med zopiklon kan uppleva abstinensbesvär trots att du varken dragit ner på dosen eller försökt sluta. Du har då utvecklat det som kallas toleransabstinens.

Preparat med zopiklon är tillvänjande. Det betyder att kroppen kräver mer och mer av dem. Om dosen inte ökas är risken stor att du, på grund av tillvänjningen, får en ständigt pågående abstinens. Att sluta med tabletterna genom att långsamt trappa ned dosen, är enda möjligheten att bli av med toleransabstinens. Men var medveten om att abstinensen då kan förvärras under en övergångsperiod.

Symptomen för toleransabstinens är inte bevisade, men visar sig ofta i form av depression, tvångstankar, fobiska tillstånd, våldsamt beteende eller psykoser och hallucinationer.

Vanliga abstinenssymtom vid zopiklon beroende

 • Sömnstörningar
 • Spänningar i huvud, nacke och axlar med åtföljande värk
 • Kramper, ryckningar och andra muskelbesvär
 • Överkänslighet för ljus, ljud, lukter och beröring
 • Magbesvär
 • Ångest
 • Fobiska symtom
 • Yrsel
 • Depression
 • Dåligt minne och koncentrationssvårigheter
 • Trötthet och extrem utmattning
 • Rastlöshet

Om du vill sluta

Misstänker du att du håller på eller har utvecklat ett beroende och vill sluta med dina zopiklon bör du i första hand ta kontakt med din läkare. Han eller hon kan ge dig råd om hur du ska trappa ned din dos på bästa sätt. Du kan också ta kontakt med närmaste vårdcentral eller en beroendemottagning, som är specialiserad på den här typen av frågor.

Var beredd på att du kommer att uppleva abstinensbesvär – och att den kan uppträda under en lång tid. Viktigt är också att veta att abstinensen har tendens att komma tillbaka gång på gång, ibland under så lång tid som flera månader.

Försöker du sluta med tabletterna efter att ha tagit dem i några månader, eller flera år, kan du uppleva att dina ursprungliga symptom – sömnsvårigheterna – blir mycket värre. Du kan också få fler svårigheter i form av ökad rädsla och ångest som övergår i panik. Upplevelser av det här slaget i samband med att du avslutar medicineringen är inte tecken på att du utvecklat en ångestsjukdom, utan helt enkelt ett kvitto på ditt tablettberoende och tecken på att du har läkemedelsabstinens. Det är symptom som är övergående allt eftersom abstinensen klingar ut.

Några råd till dig som planerar att sluta med tabletterna

 • Ta det lugnt! För att få en så uthärdlig abstinens som möjligt bör du trappa ned långsamt till noll. Rådgör också med din läkare innan du påbörjar nedtrappningen.
 • Ha närstående och människor du litar på i din omgivning.
 • Se till att ha någon att prata med.
 • Drick inte alkohol under nedtrappningen och använd inga andra droger.
 • Du bör undvika sjösjukepiller, hostmediciner och smärtstillande medel liksom stimulantia som kaffe, te, tobak och Coca-Cola under en period.
 • Ge akt på dig själv, dina reaktioner på läkemedel och annat. Många som avslutar medicineringen upptäcker att de blivit extremt känsliga.
 • Drick mycket vatten.
 • Aptiten kan bli sämre, men försök ändå att äta regelbundet och sammansatt.
 • Blodsockret kan sjunka, så ha gärna druvsockertabletter med dig.
 • Vila! Lyssna på din kropp och lita på dess signaler.
 • Dämpa inte abstinensbesvären med andra tabletter. Det förlänger och försvårar abstinensen.
 • Håll ut! Liksom andra abstinenser går tablettabstinensen över utan behandling, men kom ihåg att det kan ta tid.

Tänk på att det kan ta lång tid att komma ur ett zopiklon beroende, du ska därför bara använda zopiklon i samråd med din läkare.