Innan du tar Zopiklon

Innan du använder Zopiklon, vad du ska tänka på innan, när du ska inte ska ta Zopiklon, om du är gravid eller ammar, om du tar andra läkemedel samtidigt m.m.

Att tänka på innan och under behandling

Det finns saker du bör tänka på innan och under en behandling med zopiklonbaserade sömnmedel eller insomningstabletter.

Du bör inte äta zopiklon-baserade sömnpreparat om du har;

  • Nedsatt leverfunktion eller allvarlig typ av leversjukdom
  • Någon typ av svår eller allvarlig muskelsvaghet
  • Nedsatt andningsfunktion eller sömnapné
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Är äldre, detta då substansen kvarstannar längre i kroppen hos äldre
  • Är under 18 år

Rådgör med din läkare innan behandling om du;

  • Är, eller har varit, beroende av alkohol eller droger
  • Samtidigt behandlas med andra läkemedel, extra viktigt om du medicinerar mot t.ex. depression eller ångest med psykofarmaka
  • Är överkänslig mot vissa sockerarter

Undvik alltid alkohol under behandlingen då zopiklon och alkohol förstärker varandras effekter.

Grapefrukt förstärker effekten

Du bör inte heller dricka juice av grape eller äta någon form av grapefrukt när du använder medicinen. Grapefrukten kan i vissa speciella fall minska din kropps egen förmåga att göra sig kitt med den verksamma substansen i läkemedlet, vilket kan leda till att du får starkare än avsedd effekt av dina tabletter och därför ökar också din risk att drabbas av biverkningar.

Ökad kariesrisk

Tänk också på att zopiklon kan ge muntorrhet. Drabbas du av muntorrhet så kan din risk att drabbas av karies, eller få hål i dina tänder, öka. Därför är det viktigt att du är noga med tandborstning och munhygien i största allmänhet. Rekommendationen är att du borstar tänderna med fluortandkräm minst två gånger varje dag.

Undvik zopiklon om du är gravid eller ammar

Eftersom det finns risker för att zopiklon påverkar fostret bör du helt undvika att använda läkemedlet under en graviditet. Likaså bör zopiklon undvikas när du ammar, då det verksamma ämnet följer med modersmjölken och kan påverka spädbarnet.

Rådgör alltid med din läkare om du är gravid eller ammar och använd inte zopiklon på annat än bestämd ordination från läkaren.

Zopiklon i trafiken

Om du äter zopiklon kan din förmåga att köra din bil och vistas i trafiksituationer påverkas, då medicinen kan verka nedsättande på din reaktions- och koncentrationsförmågan.

Eftersom olika typer av personer reagerar olika mycket på medicinen, är du själv i slut ändan ansvarig för om du kan köra bil eller något annat fordon. Zopiklon kan även påverka din förmåga att sköta ett arbete eller andra uppgifter som kräver att du behöver vara extra skärpt.

OBS! Sedan den 1 juli 1999 är det enligt lag förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet (läs mer på trafikverket).

Mer om användning av zopiklon här.