Zopiklon och andra läkemedel

Läs här om du tar andra läkemedel samtidigt med zopiklon.

Här kan du bland annat läsa om vilka farliga kombinationer som du ska undvika och när du ska se upp med detta läkemedel.

Zopiklon och andra läkemedel

Att använda många olika mediciner samtidigt kan innebära en risk för att de påverkar varandra och förstärker eller motverkar den avsedda effekten av behandlingen.

Har du behov av att medicinera med flera olika preparat samtidigt kan doseringen behöva justeras på någon medicin, så det är alltid viktigt att du informerar din läkare om vilka andra mediciner du äter. Likaså om du nyligen har ätit annan medicin eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel under behandlingsperioden.

Det gäller även naturmediciner och växtbaserade läkemedel, detta då t.ex. medel som innehåller johannesört inte bör användas tillsammans med zopiklon. Behandlas du samtidigt med andra läkemedel av typ psykofarmaka mot depression eller ångest är det extra viktigt att du rådgör med din läkare.

Johannesört (naturläkemedel mot depression och ångest) kan eventuellt minska effekten av zopiklon.

Läkemedelskombinationer kan öka och minska effekten av zopiklon

Olika läkemedel ger olika effekt i kombination med zopiklon.

Somliga ökar effekten av preparatet, andra minskar den istället.

 • Vissa läkemedel mot olika typer av psykiska sjukdomar (neuroleptika och antipsykotika)
 • Läkemedel som används mot sömnbesvär (hypnotika eller sömnmedel)
 • Vissa läkemedel som används mot ångest (anxiolytika)
 • Vissa typer av lugnande läkemedel (s.k. sedativa läkemedel)
 • Läkemedel som används vid depression (antidepressiva läkemedel)
 • Narkotikaklassade och smärtlindrande former av opioidtyp, t.ex. morfinliknande substanser (och ren morfin)
 • Läkemedel som används mot epilepsi (s.k. antiepileptika)
 • Olika typer av bedövningsmedel (anestetika)
 • Allergimediciner mot allergier (antihistaminer)

Tar du några av dessa läkemedel så kan effekten av zopiklon öka så mycket att du måste minska din dos:

 • Medel som innehåller itrakonazol eller erytromycin (används mot bakterie- och svampinfektioner)
 • Läkemedel som används vid HIV-infektioner

Tar du några av dessa läkemedel så kan effekten av zopiklon istället minska:

 • Läkemedel som innehåller karbamazepin, fenytoin, eller fenobarbital (används för behandling av bl.a. epilepsi)
 • Läkemedel innehållande rifampicin (mot tuberkulos)
 • Johannesört, naturläkemedel för att behandla ångest och depression (ref. läkemedelsverket)

Mer om användning av zopiklon här.