Zopiklon alkohol

Minnesförlust – en effekt av zopiklon alkohol i kombination.

Att dricka alkohol tillsammans med intag av zopiklon bör undvikas, då alkoholen och medicinen kan förstärka varandras effekt.

Reaktionerna kan bli kraftiga med förvirring och minnesförlust som resultat – och vid stor konsumtion i värsta fall leda till medvetslöshet och dödsfall.

Zopiklon alkohol – en ungdomsdrog

Att blanda zopiklon och alkohol är ibland vanligt bland ungdomar, som ett sätt att ta en ”alternativ fylla”. Tanken är ofta att nå en avslappnad och härlig känsla, men historierna kring vad som hänt är många. Att få ”paradoxala” reaktioner är inte ovanligt. Exempel på dessa är förvirring, aggressivitet, psykosliknande tillstånd, tvångstankar, impulshandlingar (även självdestruktiva), kraftig ångest m.m.

Sannolikheten att göra något oplanerat och dumt, som du sedan inte minns alls, är mycket stor. Många är de som senare vaknat upp i en fyllecell hos polisen och haft en rejäl minneslucka.

Våldshandlingar och minnesförlust

Händelser som är ett resultat av blandkonsumtion av bensodiazepinbesläktade läkemedel (som zopiklon) och alkohol eller andra droger, blir då och då omtalade i pressen p.g.a. medlens hämningslösande verka som kan leda till brottsliga, destruktiva och självdestruktiva handlingar.

Kombinationen kan också leda till mer eller mindre våldsamma handlingar mot omgivningen, av vilka personerna sedan inte minns något alls. Att kombinera zopiklon med andra narkotiska preparat leder till liknande effekter och bör undvikas helt.

Ordineras med försiktighet

Läkare rekommenderas allmänt att vara försiktiga med att ordinera zopiklonbaserade mediciner till patienter med som har, eller har varit alkohol- eller drogmissbrukare. Äter du zopiklon och har ett beroende bör du ta upp detta med din läkare, då samtidig alkohol- eller drogkonsumtion bör undvikas helt och hållet. Zopiklon alkohol är således en kombination som du bör akta dig för.